RvC in 1 dag

Samenspel
In de wereld van Governance en Toezicht verschuift de aandacht voor het nakomen van regels naar goed samenspel tussen bestuur, toezichthouders en stakeholders. Het samenspel kent meerdere variaties en is mede afhankelijk van het thema en het aanwezige specialisme onder de toezichthouders. En hoe verhoudt zich dit in relatie tot de raad van commissarissen als toe-zichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurders? Kunst daarbij is om wederzijds toegevoegde waarde voor de organisatie te creëren met behoud van ieders rolzuiverheid. Essentieel daarbij is helderheid van rollen en taken.

Vraag vanuit de praktijk
Zowel vanuit zelfevaluaties als bij startende raden van commissarissen, komt regelmatig de vraag naar voren hoe dit samenspel kwalitatief op te zetten c.q. te bevorderen en hoe helderheid van wederzijdse rol en taken eigen te maken. Vanuit deze behoefte is de training ‘RvC in één dag’ ontstaan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor:

  • startende raden van commissarissen en/of
  • raden van commissarissen die hun huidige werkwijzen willen herijken/versterken

(o.a.) binnen het onderwijs, woningcorporaties, coöperaties, gezondheidszorg en bouwwereld.

Programma
De opzet van het programma is interactief van aard met voldoende ruimte om vanuit ingebrachte praktijksituaties over gewenste onderwerpen met elkaar in gesprek te zijn. Bij deze trainingsdag zijn zowel de commissarissen als bestuurders betrokken.

In company
Deze training wordt in company georganiseerd.

Kosten
De kosten (2018) voor deze training bedragen voor het gehele team Euro 2.950,00 exclusief BTW. Dit is inclusief intakegesprek en inclusief verslaglegging/actieregister op maat. Verblijfkosten (locatie, catering e.d.) zijn hierbij niet inbegrepen.

Flyer en programma:  RVC IN 1 DAG

Interesse?    Bel of mail!

* voor raad van commissarissen kan ook raad van toezicht gelezen worden