Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cg-692x720.jpg

Welkom!

Bureau Cock Grandia Corporate Governance is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van de Governance. Begeleiding vindt plaats vanuit het besef dat de vele ontwikkelingen op het gebied van de governance niet aan de raad van commissarissen, directie, medewerkers en klanten voorbijgaan. Het gehanteerde uitgangspunt is dat alleen een goede samenwerking en helderheid over rollen en taken, het mogelijk maken goede uitvoering te geven aan het voorgenomen beleid. Coachen, adviseren, trainen en het verzorgen van selecties en assessments vormen daarbij de kern van ons aanbod.

Cock Grandia

Wie zijn wij – Cock Grandia Corporate Governance

Corporate Governance – Cock Grandia Corporate Governance

Samenwerken – Cock Grandia Corporate Governance

Onze relaties – Cock Grandia Corporate Governance