Commissaris

Alles is in beweging!

Mondige klanten, verscherpte regelgeving, roep om transparantie, gedragscodes, commercieel handelen…

Midden in dit krachtenveld zit de raad van commissarissen, die in alle nuchterheid een gezond evenwicht moet aanbrengen tussen risicomijdende regelgeving en ondernemerschap. Tussen korte en tussen lange termijn, tussen innovatie en beheersing, tussen uitdaging en matiging.

Commissaris zijn vraagt om de juiste houding, kennis en kwaliteit.
Vanuit dit gezichtsveld bieden wij u vanuit ons bureau een veelheid aan mogelijkheden op het gebied van begeleiding daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

» Werving/selectie

» Zelfevaluatie

» Assessments