Zelfevaluatie

Zelfevaluatie als raad van commissarissen…
Niet alleen omdat de regelgever dat vraagt, maar ook omdat eerlijk en transparant met elkaar omgaan, de kwaliteit bevordert en tevens zorgt voor een stevige onderlinge band. Met elkaar en over elkaar in gesprek geeft zicht op elkaars kennis en competenties en daarmee nieuwe impulsen aan het professioneel besturen of het houden van toezicht! Externe begeleiding geeft hierbij een extra impuls.
Een professionele begeleiding daarbij is van grote waarde. Niet voor niets hebben meerdere (grote) organisaties in het reglement van de raad van commissarissen opgenomen dat één keer in de drie jaar de zelfevaluatie onder onafhankelijke begeleiding dient plaats te vinden. Graag staan wij daarvoor opgesteld.

Doelstelling
Het doel van zelfevaluatie is om gezamenlijk in beeld te brengen hoe de raad van commissarissen functioneert en daarmee de gewenste kwaliteit aan te brengen en/of te bewaken. Daarbij zal de huidige situatie versus de gewenste situatie in beeld worden gebracht. Afspraken hoe gestelde doelen te behalen, worden tijdens de workshop gemaakt.

Rollen, taken en competenties
Bij zelfevaluatie gaat het over de taken en de rollen die je als college of individu tot je verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast gaat het over de competenties die daarbij behoren en de wijze van inzet daarvan. Vanzelfsprekend wordt de onderlinge relatie tussen het bestuur en de raad van commissarissen aan de orde gesteld.

Maatwerk
De workshop betreft maatwerk en zal op de specifieke situatie en behoefte van de deelnemers worden afgestemd. Desgewenst kunnen gedrag- en drijfverenanalyses worden ingezet. Aan de hand van praktijksituaties zal de workshop worden ingericht. Hierbij worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt hoe de bestuurders bij deze zelfevaluatie worden betrokken.

Intake
Ter voorbereiding zal een intakegesprek plaatsvinden.

Meer weten of direct een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op!