Privacy verklaring

Cock Grandia Corporate Governance beschermt uw persoonlijke gegevens en uw privacy. In deze privacy verklaring kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens bewaren en gebruiken. Deze privacy verklaring is van toepassing op al onze opleidingen en diensten.

1. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN WIJ?
We bewaren uw gegevens zoals:
o Naam en voorna(a)m(en)
o (Eventuele) bedrijfsnaam en functie
o E-mailadres
o Adres/telefoongegevens (zover aangedragen)
o Geslacht
o IP adres
o Bij ons afgenomen assessments, verslagen van (evaluatie)bijeenkomsten, selectieprocedures etc.

Bovengenoemde gegevens of een deel daarvan worden zo nodig ook verstrekt aan digitale assessment-leveranciers voor het verkrijgen van codes en rapportages van betreffende respondenten.

2. WAAROM BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Om onze dienstverlening optimaal in te kunnen zetten. Ook kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om informatie te sturen, zoals informatie over producten uit ons programma waarvan wij denken dat het interessant voor u kan zijn. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden.

3. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.

4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Wij bewaren verslagen en assessmentuitslagen maximaal vijf jaar, tenzij u ons verzoekt om eerder uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Bij beëindiging van ons bedrijf, zullen alle persoonlijke gegevens worden vernietigd.

5. VERSTREKKING PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DERDEN
Persoonlijke gegevens, zoals assessment en coaching-verslagen zullen uitsluitend met uw toestemming of door u zelf aan derden worden verstrekt.

6. INZIEN GEGEVENS
Voor vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

Cock Grandia
17 oktober 2018