Assessments plus

Inzicht in talenten
Wil je echt de diepte in dan kan ter uitbreiding van het basisassessment (= gedrag- en drijfveren en EQ-analyse) een meting van talenten plaatsvinden. Vanuit een wiskundig model wordt objectief bepaald hoe de brein van betreffende respondent ervaringen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. In beeld wordt gebracht hoe respondent denkt (waardeert, beoordeelt) over de buitenwereld, maar ook over zichzelf. Vervolgens wordt een score op 23 talenten in beeld gebracht. Met de inzet van dit onderdeel in combinatie met de gedrag- en drijfverenanalyse zijn de volgende vragen te beantwoorden:
• Waar ben ik van nature, bewezen of in potentie, goed in? Wat kan ik?
• Waar krijg ik een kick van? Waar put ik bevrediging uit? Waarom doe ik de dingen die ik doe?
• Hoe presenteer en manifesteer ik mij graag? Hoe doe ik de dingen die ik doe?

De verkregen informatie geeft goed inzicht om vergelijking te maken tussen de eisen die vanuit de functie aan gedrag, drijfveren en competenties gesteld (kunnen) worden en het getoonde gedrag, drijfveren en aanwezige talenten van de respondent. Met deze uitbreiding worden extra en zeer bruikbare ingrediënten verkregen ten behoeve van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en ingezet worden als (eigen) coachingsinstrument of bijvoorbeeld bij verdeling van aandachtsgebieden binnen een directie- of commissarissenteam.

De door ons gehanteerde methode (TriMetrix) is het resultaat van tientallen jaren research en onderzoek. Het voldoet aan alle moderne eisen, is de meest verfijnde in zijn soort. Inclusief feedback vervangt TriMetrix voor een groot deel het klassieke assessment. De invloed vanuit de perceptie van de assessor, wordt voor een groot deel weg gefilterd waardoor objectiviteit sterk is gewaarborgd.

U ontvangt (net als bij het basis-assessment) een rapportage van de combinatie gedrag en drijfveren en EQ. Daarnaast ontvang u een extra rapportage die u inzicht geeft in uw talenten. Tijdens het persoonlijke gesprek wordt de koppeling tussen beide rapportages onderstreept en uitgelegd. Het totaal aan uitkomst geeft een verrassende inkijk aan sluimerende talenten en praktische toepasbaarheid!

Meer weten of direct een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op!