Werving en selectie

De kracht van een onafhankelijke selectie
Bij het samenstellen van een geheel nieuwe of een gedeeltelijk te vernieuwen raad van commissarissen vormt een goed selectieproces een essentieel onderdeel. Tijdens de selectie wordt immers bepaald welke kandidaten over de juiste kwaliteiten beschikken en of zij passen in het team dat voor ogen staat. Een professionele begeleiding daarbij is van grote waarde. Als uitvoerend bureau staan wij garant voor een objectieve en onafhankelijke begeleiding! Zorgvuldigheid, betrokkenheid en transparantie zijn belangrijke kernwoorden daarbij.

Om een goed en helder beeld van de (gewenste) samenstelling te krijgen, worden de basis-assessments ingezet. Per potentiële kandidaat wordt daarmee een helder en concreet beeld verkregen hoe hij of zij handelt, zich gedraagt en motiveert.

Maatwerk
De op te zetten aanpak betreft maatwerk. De uiteindelijk omvang en vorm van de uit te voeren opdracht is geheel afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zo kunnen bijvoorbeeld de werving en selectie geheel aan ons worden overgedragen, maar ook kan in samenwerking met anderen (zoals bijvoorbeeld een vertrekkend collegelid) een selectiecommissie worden gevormd.

Kennismaken
Basis voor een goede samenwerking is vertrouwen, het kennen van elkaar als opdrachtgever en uitvoerder en het inzicht hebben in de wederzijdse verwachtingen. Alvorens een opdracht definitief te maken en een prijsafspraak te maken, vindt een uitgebreide kennismaking en inventarisatie van behoeften plaats.

Meer weten of direct een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op!