Corporate Governance

Corporate Governance is de Engelstalige term voor ondernemingsbestuur. Binnen de bedrijfskunde is de term in zwang voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden.

Corporate Governance is een belangrijk thema voor bestuurders en commissarissen. Het bestuur is immers verantwoordelijk voor een goed evenwicht tussen ondernemerschap, controle- en risicobeheer en de rapportage daarvan. En ook de commissaris gaat dit alles niet voorbij! Als toezichthouder zal hij het bestuur en het door het bestuur gevoerde of uit te voeren beleid, moeten kunnen beoordelen en daarom goed geïnformeerd moeten zijn.

Meer dan een code

Corporate Governance betekent meer dan het voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Een sterke open cultuur van deugdelijk ondernemingsbestuur en ethisch verantwoord gedrag en duidelijke beslissingsprocedures en de verantwoording daarvan, zijn fundamenteel voor de manier waarop zaken worden gedaan. Daarom is het goed om als bestuurders en toezichthouders met elkaar daarover in gesprek te zijn, zowel onderling binnen dezelfde onderneming, als met ‘vakgenoten’ daarbuiten.

Extern advies

Ons logo staat voor Corporate Governance, verbonden aan een wereld van goed bestuur en toezicht.

Maatwerk

Het keuzemenu biedt u een indruk van een aantal mogelijkheden. Uitgangspunt is dat er maatwerk geleverd wordt. Graag nemen wij met u uw wensen door om een passend aanbod te kunnen doen.