Cock Grandia Corporate Governance

Bureau Cock Grandia Corporate Governance is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van de Governance. Begeleiding vindt plaats vanuit het besef dat de vele ontwikkelingen op het gebied van de governance niet aan de raad van commissarissen, directie, medewerkers en klanten voorbijgaan. Het gehanteerde uitgangspunt is dat alleen een goede samenwerking en helderheid over rollen en taken, het mogelijk maken goede uitvoering te geven aan het voorgenomen beleid. Coachen, adviseren, trainen en het verzorgen van selecties en assessments vormen daarbij de kern van ons aanbod.

Werkzaam binnen diverse branches

U kunt hierbij denken aan:

  • Rabobanken
  • Woningcorporaties
  • Particuliere relaties (1 op 1 coaching)
  • Bouwwereld
  • Veevoeder coöperaties
  • Gezondheidszorg
  • Gemeentelijke instelling (waaronder teambuilding B&W)
  • Onderwijs
  • Accountancy
  • Kerken (kerkenraden, teamleiders, etc.)

Wat zeggen klanten over ons

Het gevoel voor menselijke verhoudingen en de professionele benadering bij de assessments kan ik zeker aanbevelen.- Kenan Yildiirim, commissaris Rabobank Regio Den Haag
Is op de hoogte van wat er speelt en heeft ons geholpen met het veranderen van het traditionele coöperatie model naar het directie/commissarissen model.- Gert Bosch, directeur veevoedercoöperatie “De Eendracht”, Rouveen
Deskundig. Betrokken. Oprecht geïnteresseerd. En oog voor de gemeenschap.- Johan Hutten, directievoorzitter Rabobank Staphorst-Rouveen
Zorgcentrum ’t Anker in Kesteren is onlangs overgestapt op een Raad van Toezicht bestuursmodel. Cock Grandia heeft als adviseur bij deze overgang, op een doortastende wijze ondersteund.- Yvette Verkuil-Wolters, lid Raad van Toezicht Zorgcentrum ‘t Anker
Bekijk alle reviews