Assessments basis

Onze ‘(TTI SI-) assessments basis’ brengen de algemene gedragskenmerken en de werkgerelateerde drijfveren van de respondent in beeld. Deze analyses worden door ons veelal ingezet bij selectiegesprekken, persoonlijke coaching en het in beeld brengen van teamsamenstellingen. Een mooie aanvulling daarop is een EQ-anlyse. Voor een nadere toelichting zie: EQ

Algemene gedragsanalyse
De Gedragsanalyse geeft antwoord op de vraag: “Hoe doet iemand de dingen die hij doet?” De analyse toont een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van o.a. jouw gedrag, over welke individuele gedragskenmerken van specifieke waarde zijn voor de organisatie, hoe optimaal met jou kan worden gecommuniceerd, waar je ondersteuning of aanvullende training nodig hebt, en wat anderen moeten doen om jou te motiveren. Tevens wordt op concrete wijze jouw ‘ideale werkomgeving’ in beeld gebracht.

Werkgerelateerde drijfverenanalyse/driving forces
De werkgerelateerde drijfverenanalyse biedt antwoord op de vraag: “Waarom doet iemand de dingen zoals hij of zij die doet?”. Per drijfveer – afhankelijk van de hoogte van de score – brengt het profiel algemene kenmerken, waarde voor de organisatie, leerstijlen, sleutels tot motivatie en persoonlijk gerichte aandachtspunten in beeld. De drijfverenanalyse wordt alleen in combinatie met de gedragsanalyse ingezet.

EQ-analyse
Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit en op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Onderzoek wijst uit dat deze component zelfs een hogere voorspellende waarde heeft voor succes dan IQ. In hoeverre is iemand in staat om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren? Met inzet van de EQ-analyse wordt inzichtelijk gemaakt hoe de respondent op dit moment met zijn of haar emoties omgaat en hoe versterking in het beheersen daarvan kan plaatsvinden.

Combinatierapport gedrag/drijfveren/eq
Communicatie is emotie. Hoe we ons met onze gedragsstijl opstellen in de interactie met anderen, wordt immers sterk beïnvloed door onze emotionele reacties op de omgeving. Inzicht in de invloed van uw emotionele intelligentie op uw Gedragsstijl en Driving Forces, en vice versa, helpt u om uw softskill matige talent in te zetten op een manier die recht doet aan u én uw omgeving. De combinatiehoofdstukken bieden ‘eye-openers’ die raken en in beweging zetten. Ons advies is in de meeste situaties dan ook: kies voor de combinatie van gedrag met de onderliggende drijfveren (driving forces) én EQ.

In de totaalrapportage wordt per onderdeel de uitkomst van de meting getoond en handreiking gedaan hoe hier mee om te gaan. Daarnaast worden de uitkomsten van de drie analyses met elkaar verbonden waardoor verrassende inzichten ontstaan hoe het een het ander beïnvloedt. Als combinatierapport heeft dit assessment daardoor een onderscheidend karakter.

Voorbeeld TriMetrix EQ

Samenvatting
Naast een uitgebreid gesprek ontvang u van ons ook een zeer complete samenvatting van de analyses. Prettig tijdens het gesprek, maar ook geschikt om (desgewenst) te laten lezen aan uw omgeving.

Meer weten of direct een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op!