Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie meetbaar?
Ja!

Emotionele intelligentie ontwikkelbaar?
Ja!

Onze emotionele intelligentie heeft een belangrijke impact op onze professionele en persoonlijke effectiviteit. En op ons vermogen om constructief samen te werken met anderen. Onderzoek wijst uit dat deze component zelfs een hogere voorspellende waarde heeft voor succes dan IQ. In hoeverre is iemand in staat om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren? Met inzet van onze instrumenten is dit meetbaar en wordt inzichtelijk gemaakt hoe de respondent op dit moment met zijn of haar intelligente emoties, in combinatie met zijn of haar gedragskenmerken en (werkgerelateerde) drijfveren, omgaat en hoe versterking in het beheersen daarvan kan plaatsvinden. Desgewenst kan een coaching traject daarbij worden ingezet.

Het EQ rapport brengt iemands emotionele intelligentie in kaart en is ontworpen om inzicht te verschaffen in de volgende twee gebieden:

1. Intrapersoonlijke Emotionele Intelligentie
Wat te maken heeft met wat er bij je van binnen gebeurt gedurende je dagelijkse bezigheden.

Domeinen:
Zelfbewustzijn gaat over je vaardigheid je eigen stemmingen, emoties, gevoelens en motivaties te herkennen en te plaatsen, alsmede hun effect op de omgeving.

Zelfregulatie betreft je vermogen om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en stemming op je handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te reguleren. Kort gezegd: je vermogen om te denken voordat je doet.

2. Interpersoonlijke Emotionele Intelligentie
Wat te maken heeft met wat er tussen jou en anderen gebeurt.

Domeinen:
Sociaal bewustzijn heeft te maken met je vaardigheid de emoties en gemoedstoestand van andere personen te herkennen, begrijpen en interpreteren.

Sociale regulatie gaat over je vermogen om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden en een loyaal sociaal netwerk in stand te houden.

3. Motivatie gaat over de passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris, of status als motivatie. En over de intrinsieke neiging om actie te ondernemen en doelen na te streven met energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.