Yvette Verkuil-Wolters, lid Raad van Toezicht Zorgcentrum ‘t Anker

Zorgcentrum ’t Anker in Kesteren is onlangs overgestapt op een Raad van Toezicht bestuursmodel. Cock Grandia heeft als adviseur bij deze overgang, op een doortastende wijze ondersteund.

Vanuit zijn ervaring bij raden van commissarissen heeft hij snel geschakeld naar de zorgbrede governancecode. Hij gaf structuur aan het proces, zonder op de voorgrond te treden. Alle betrokken partijen wist hij mee te nemen en recht te doen. De verwerking van onze opmerkingen bij nieuwe reglementen werd vlot opgepakt.

De workshop waarbij de nieuwe rollen en taken zijn doorgesproken gaf goed doorzicht. Hij heeft ons gestimuleerd om -met behoud van eigenheid- als team te functioneren.

Dit was een samenwerkingsproject met Mr. Dico Bogerd van Bouwman Van Dommelen, advocaten