Wijnand Schuurman, Deventer

In Rabobank Rijssen was het een gemengd gezelschap van drie dames en vier heren die allemaal deel namen aan het introductieprogramma voor ledenraadsleden die net zijn toegetreden tot de raad uit verschillende (oostelijke) regio’s van de Rabobank o.a. vanuit de plaatsen Hengelo, Rijssen, Holten, Deventer.

Cock Grandia heeft na een informele introductie van zichzelf (en de aanwezigen) onder andere een presentatie/uitleg gegeven over:

  • De geschiedenis van de Rabobank
  • De werking van het bestuursmodel
  • Invloed en zeggenschap (de (on)mogelijkheden voor leden van de Rabobank ledenraad)
  • De werking (processen) binnen de Rabobank
  • Communicatie, binnen de bank en met/door de ledenraadsleden
  • Door de aanwezigen gestelde vragen.

Door de aanwezigen zijn onder andere over bovengenoemde onderwerpen ‘kritische’ vragen aan Cock Grandia gesteld en die zijn allemaal door Cock Grandia ‘open’ besproken en beantwoord.

De introductie op zich was zeer leerzaam en Cock Grandia heeft alle aanwezigen de mogelijkheid gegeven vragen te stellen en met de overige aanwezige ledenraadsleden (uit andere kringen) van gedachten te wisselen.

De aanwezigen vormden een variabele samenstelling van vrouwen, mannen en diverse achtergronden/ werkkringen die het introductieprogramma allen als een kritische maar gezellige en nuttige avond hebben ervaren waarbij Cock Grandia alles in goede banen leidde maar gelijkertijd alle aanwezigen ruim de mogelijkheid gaf voor eigen inbreng.