Jorrit Jorritsma, voorzitter Rabobank Heerenveen-ZuidoostFriesland u.a.

Een fusie is het samenbrengen van mensen.

Vorig jaar stonden onze voormalige Rabobanken, Heerenveen-Gorredijk en de Stellingwerven, midden in een fusieproces. Ervaringen uit het verleden leren ons , dat een fusie een zeer sensibel proces is.
Sensibel voor leden, ledenraad, medewerkers en ook voor directieteam en raad van commissarissen.
Een fusie leidt tot het maken van keuzes, waarbij onafhankelijkheid, transparantie, professionaliteit en commitment een voorwaarde is.

We hebben ons in dit proces laten ondersteunen door Cock Grandia. Tijdens en na afloop waren we gelukkig met deze keuze, om te komen tot de juiste teamsamenstelling(en), op basis van de genoemde voorwaarden.