Johan Hutten, directievoorzitter Rabobank Staphorst-Rouveen

Deskundig. Betrokken. Oprecht geïnteresseerd. En oog voor de gemeenschap.

Deze vier kenmerken maken onder andere, dat ik in Cock Grandia de bruggenbouwer herken die een verandering kan begeleiden. Ook voor onze bank is Cock Grandia Corporate Governance bij de overgang naar een nieuw bestuursmodel, een belangrijke speler geweest.

Ten eerste heeft hij voor ons de brug gebouwd tussen zijn organisatie en de directie en het bestuur van onze bank. De verbinding werd gedurende de ontmoetingen sterker waardoor vertrouwen ontstond. Het gaf rust dat wij een belangrijk deel van de wijziging van het organisatiemodel en het opzetten van een ledenraad in nauwe samenwerking met Cock Grandia Corporate Governance konden oppakken. Cock Grandia heeft als projectbegeleider een waardevolle rol vervuld.

Vervolgens is Cock Grandia Corporate Governance aan de slag gegaan met het bouwen van een brug tussen het oude en nieuwe bestuursmodel. Dit heeft bijgedragen aan de ledenacceptatie voor de overstap naar een meer toekomstvast en slagvaardig bestuursmodel. Zijn presentaties op bijvoorbeeld de ledenvergaderingen waren eerlijk, verhelderend, objectief en concreet. Met als gevolg een positieve besluitvorming door de leden.

Maar ook wist Cock een brug te bouwen tussen de bank een haar leden door een bijdrage te leveren aan het oprichten en installeren van de ledenraad. Het resultaat is een ledenraad welke een juiste afspiegeling is van het werkgebied

Cock heeft samen met Rob Blom ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de selectieprocedure van de commissarissen. Dit heeft ertoe geleid dat er op dit moment zeven coöperatieve bruggenbouwers bij onze bank actief zijn als commissaris. Tussen deze individuele specialisten heeft Cock vervolgens een brug weten te bouwen waardoor er een raad van commissarissen is ontstaan die daadwerkelijk als team functioneert.

Slechts enkele voorbeelden waarin Cock Grandia Corporate Governance voor mij bewezen heeft van toegevoegde waarde te zijn voor onze organisatie. Er is geen twijfel over mogelijk dat hij een waardevolle bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van onze organisatie het afgelopen jaar.