Edo de Vette, voorzitter Raad van Toezicht stichting Speelwerkgroep

Deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht is als panacee meerdere malen bij ons aan de orde geweest.

De kennismaking met Cock Grandia heeft me ervan overtuigd dat een uitvoerige zelfreflectie op het functioneren van de Raad als totaal en ieder individu een voorwaarde is om verantwoord na te denken over opleiding en training.

Op een gestructureerde wijze is Cock in staat gebleken om ons in een aantal sessies die spiegel voor te houden. Hij was snel in staat om een vertrouwensbasis te creëren waardoor er diepgang ontstond en noodzakelijke confrontaties constructief konden worden geadresseerd. Met zijn analytisch vermogen was hij in staat om alle bevindingen snel te deduceren om vervolgens te komen met concrete handvatten en tips, uiteraard vervat in een logisch bouwwerk voor de totale governance.

Cock is een expert, met de prettige eigenschap dat hij zichzelf kan wegcijferen en de groep aan het denken zet.