De heer M. Bos, Pantar Amsterdam

Klantvraag
Pantar Amsterdam biedt werk en begeleidt mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden naar een plek op de reguliere Arbeidsmarkt of zo dicht mogelijk daarbij. Iedereen komst zo aan het werk hetzij op een werkplek bij een werkgever dan wel bij een van de werkbedrijven van Pantar Amsterdam. Een aantal groepsmaatschappijen van Pantar Amsterdam maken gebruik van Raden van Commissarissen. De vraag was om deze Raden van Commissarissen en sleutelfunctionarissen te begeleiden in hun professionalisering passend bij de structuur van Pantar Amsterdam.

Inhoud
De inhoud van de workshops bestond onder meer uit :
1. Visie en ontwikkelingen van Corporate Governance
2. Kerntaken, rollen, competenties en aandachtsvelden Raden van Commissarissen
3. Aansprakelijkheid en risicomanagement voor Raden van Commissarissen
4. Reglementen en statuten ; de spelregels en het spel
5. Reflectie en profielen Raden van Commissarissen

Resultaat
Naast de inhoudelijke discussies hebben de workshops met name een grote bewustwording bij de deelnemers gebracht. En is tijdens een enerverende bijeenkomst de basis gelegd om vanuit rolzuiverheid en effectiviteit van aansturen de governance van de groepsmaatschappijen aan te passen aan de eisen van vandaag.

Ervaring de heer M. Bos, lid raad van Commissarissen Pantar Transport BV:
“De bijeenkomst was bedoeld om bewustwording te creëren bij de deelnemers. Dit is de opleiders zeer goed gelukt. Tijdens de stevige discussies hebben zij hun grote deskundigheid met betrekking tot het onderwerp laten zien. Opvallend was hun grote kennis over onze organisatie.

Ook hun grote flexibiliteit heeft bijgedragen aan het succes van de workshops. Al met al heb ik de workshops met groot genoegen gevolgd en heeft voor ons de bewustwording gebracht die wij nodig hebben.”