Albert Gieling, directeur-bestuurder woningcorporatie ‘de Woonschakel’

Zowel in de werving- en selectieprocedure voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen als het evaluatieproces van RvC en bestuur heb ik de meerwaarde van Cock Grandia en Rob Blom leren kennen en waarderen.

Zelfreflectie en bewust zijn van omgevingsprocessen voor wat betreft interne verhoudingen en verwachtingspatronen hebben geleid tot grotere effectiviteit van individu, groep en organisatie. Met respect voor personen zijn diepere betekenissen en achtergronden daarbij vakkundig inzichtelijk gemaakt in het persoonlijk en groepsgewijs functioneren.

Hulpmiddelen en toegepaste technieken is één aspect, de toegevoegde waarde van beide consultants is naar mijn mening zeer groot. Voor de wijze waarop zij daar uitvoering aan geven tijdens de processen heb ik niet alleen waardering maar ook bewondering voor. De wisselwerking van toegepaste methodieken en de toegevoegde individuele vaardigheden van Cock en Rob staan wat mij betreft borg voor de kwaliteit van processen.

www.dewoonschakel.nl