Werving en selectie

De kracht van een onafhankelijke selectie
Bij het werven van directieleden of commissarissen vormt een goed selectieproces een essentieel onderdeel. Tijdens de selectie wordt immers bepaald welke kandidaat over de juiste kwaliteiten beschikt en of hij of zij past in het team dat voor ogen staat. Een professionele begeleiding daarbij is van grote waarde. Als uitvoerend bureau staan wij garant voor een objectieve en onafhankelijke begeleiding!
Om een goed en helder beeld van de (gewenste) samenstelling te krijgen, worden door ons af te nemen assessments ingezet. Per potentiële kandidaat wordt daarmee een helder en concreet beeld verkregen hoe hij of zij handelt, zich gedraagt en motiveert.

Om nog diepgaander in gesprek te kunnen gaan (voor bijvoorbeeld het selecteren van de juiste directeur-bestuurder) worden standaard de plus-assessments ingezet. Dit assessment geeft (naast bovengenoemde elementen) ook inzicht in de talenten van de potentiële kandidaat.

Maatwerk
De op te zetten aanpak betreft maatwerk. De uiteindelijk omvang en vorm van de uit te voeren opdracht is geheel afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Zo is onder andere bij het uitvoeren van selectieopdrachten het van groot belang dat degenen die de selectieopdracht uitvoeren, de organisatie-achtergrond kennen en weten wat specifiek ‘speelt’ in betreffende branche. Reden waarom ontvangen selectieopdrachten door ons te allen tijde in ‘duo-vorm’ worden uitgevoerd; hierbij te denken aan een persoon vanuit de opdrachtgevende organisatie (bijvoorbeeld de voorzitter van de RvC of interim directeur), of door twee ‘externen’ waarbij minimaal één van de twee actuele kennis heeft van wat zich in betreffende branche voordoet en nodig is.

Kennismaken
Basis voor een goede samenwerking is vertrouwen, het kennen van elkaar als opdrachtgever en uitvoerder en het inzicht hebben in de wederzijdse verwachtingen. Alvorens een opdracht definitief te maken en een prijsafspraak te maken, vindt een uitgebreide kennismaking en inventarisatie van behoeften plaats.

Meer weten of direct een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact met ons op!