Zelfevaluatie functioneren ledenraad

Bij de start van de ledenraad zijn hoge verwachtingen gewekt.
Wederzijds!

Het is goed om eens in de twee à drie jaar met elkaar stil te staan bij het functioneren van de ledenraad. Om met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse ervaringen en verbeterpunten en uitdagingen in beeld te brengen.

In overleg met de directievoorziiter en eventueel een afvaardiging van de ledenraad wordt een programma opgesteld. Vaak voorkomende ingrediënten zijn:
• Verwachtingen versus praktijk
• Inbreng kennis en opvattingen leden en klanten
• Inbreng lokale marktkennis
• Inbreng kennis maatschappelijke ontwikkelingen
• Contacten met achterban
• De ledenraad als gesprekspartner van directie
• Ruimte voor en kwaliteit dialoog
• Relevantie thema’s
• Terugkoppeling
• Actualiteit
• Educatie
• Tweerichtings verkeer
• Transparantie
• Effectiviteit
• Contacten met leden buiten de ledenraad
• Themagroepen
• Etc.

Vanzelfsprekend komen taken en rollen van ‘de spelers op het veld’ aan de orde. Vanuit het gezichtspunt dat directieleden en commissarissen ‘onderdeel’ zijn van deze evaluatie is het goed om voor objectieve en onafhankelijke begeleiding zorg te dragen. We staan daarbij graag voor u klaar!

Interesse of meer informatie?
Maak een afspraak of vraag vrijblijvend meer informatie aan.