Training nieuwe ledenraadsleden

Binnen de Lokale Rabobanken is de lokale ledenraad een niet meer weg te denken gewaardeerde gesprekspartner. Onder het motto van ‘buiten naar binnen brengen’ wordt regelmatig intensief gecommuniceerd tussen de lokale ledenraad en de directie van de lokale bank. Onderwerpen die de maatschappelijke omgeving betreffen, maar ook bancaire onderwerpen zoals de wijze waarop de klantbediening plaatsvindt, staan hoog op de agenda van de lokale ledenraad.

Noodzakelijke basiskennis
Om als lid van del lokale ledenraad een goede gesprekspartner te zijn, is basiskennis van de Rabobankorganisatie noodzakelijk. Daarom is het goed om nieuwe ledenraadsleden een korte, maar bondige training aan te bieden. Het door ons gehanteerde programma biedt daartoe een goede mogelijkheid. In een tijdsbestek van ruim één dagdeel, worden nieuwe ledenraadsleden (vanuit meerdere banken tegelijk) wegwijs gemaakt in de coöperatie die Rabobank heet. Desgewenst kan deze training incompany plaatsvinden. Bijzondere wensen en actieve inbreng kunnen in het programma worden verwerkt.

Syllabus
Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers, als samenvatting van de training een syllabus dat als handig naslagwerkje geraadpleegd kan worden.

Opzet programma
Tijdens de training worden o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:
• Raiffeisen actueel
• Ambitie en gedragscode organisatie
• Kerntaken en positionering van lokale directie, raad van commissarissen en leden(raad);
• Relatie centraal-lokaal + vertaling naar de lokale situatie
• Mate van invloed en zeggenschap
• Denken en spreken van ‘buiten naar binnen’
• Themagroepen
• Globale werking van bankbedrijf
• Communicatie
• Ambassadeurschap
• Etc.

Aanmelding en/of interesse
Deze trainingen worden meerdere keren per jaar op diverse plaatsen in het land georganiseerd.

Voor nadere informatie of aanmelding:
Maak vrijblijvend een afspraak en/of informeer naar reeds geplande data.