Ledenraad

Een ledenraad is een relatief klein platform, dat bestaat uit afgevaardigden van leden, die door en uit de leden van de coöperatie worden gekozen. De ledenraad heeft nagenoeg alle bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

Waarom een ledenraad
Een ledenraad kan door zijn beperkte omvang, door de kwalitatieve en evenwichtige samenstelling en door een frequent contact, een goed middel zijn om het contact met de leden buiten de ledenraad te verdiepen. Ledenraadsleden kunnen vanuit hun eigen omgeving en achtergrond ‘buiten naar binnen’ brengen. Op deze manier ontstaan goede mogelijkheden om invloed op het beleid, klantgericht en breed gedragen in te vullen.
Bovendien kunnen ledenraadsleden een binding met hun directe omgeving opbouwen. Zo ontstaan voor de ledenraad goede mogelijkheden om zeggenschap en invloed op het beleid, gericht en breed gedragen in te vullen.

Positionering
Voor zowel de leden van de ledenraad als de bestuurders (statutaire directie) en commissarissen van de coöperatie, is het van groot belang de taken en rollen van de ledenraad helder en duidelijk op het netvlies te hebben.

Begeleiding en advies
Voor een optimale inrichting en werking van de ledenraad geef ik u graag begeleiding en praktisch advies.
Ook hier is maatwerk van toepassing.

Interesse of meer informatie?
Maak een afspraak of vraag vrijblijvend meer informatie aan.

» Training nieuwe ledenraadsleden
» Zelfevaluatie functioneren ledenraad