Wat zeggen klanten over ons

Invoering nieuw bestuursmodel / selectie RvC / selectie ledenraad

(groeps) Coaching

Workshop Raad van Commissarissen

Selectie/zelfevaluatie commissarissen

  • Albert Gieling, directeur-bestuurder woningcorporatie ‘de Woonschakel’
  • Edo de Vette, voorzitter Raad van Toezicht stichting Speelwerkgroep

Intervisiebijeenkomsten

Fusie

Introductieprogramma