Vertrouwenscommissie

Om tot de benoeming van een nieuwe burgemeester te komen wordt een Vertrouwenscommissie in het leven geroepen. In het besluit tot het instellen van een Vertrouwenscommissie worden onder andere de taken en bevoegdheden, de samenstelling en geheimhouding en de werkwijze van de Vertrouwenscommissie geregeld. Dit besluit wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Het is de gemeenteraad die bepaalt wie er zitting nemen in de Vertrouwenscommissie. Naast het formele deel bestaat het werk van de Vertrouwenscommissie voornamelijk uit het voeren van gesprekken met de Commissaris van de Koning, maar ook met de kandidaten die voor burgemeester hebben gesolliciteerd. Met name dit laatste vergt een goede afstemming door en binnen de Vertrouwenscommissie.

Onze ervaring zetten we graag in om een ontwerpbesluit tot instelling van een Vertrouwenscommissie gereed te maken, maar ook om de Vertrouwenscommissie voor te bereiden op de gesprekken met de kandidaten. Hierbij valt te denken aan de taakverdeling binnen de commissie, de vragen die gesteld kunnen worden, aandachtspunten, de interviewvorm etc. Het is van belang dat de Vertrouwenscommissie als één team functioneert en probeert, door observatie en vraagstelling, de kandidaten te doorgronden.

Naast de theoretische tips en aanbevelingen bieden we de Vertrouwenscommissie ook de gelegenheid met twee pseudo-sollicitanten te oefenen. Daaruit komen leerpunten naar voren die ten goede kunnen komen bij de officiële gesprekken met de kandidaten. Het is van belang dat de Vertrouwenscommissie zich niet van de wijs laat brengen door een vlot of juist een minimaal sprekende kandidaat, maar zelf de regie neemt en houdt.

 

Naar pagina ‘Burgemeesterbenoeming’