Vertrouwenscommissie Commissaris

Om tot de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koning te komen wordt een Vertrouwenscommissie in het leven geroepen. In het besluit tot het instellen van een Vertrouwenscommissie worden onder andere de taken en bevoegdheden, de samenstelling en geheimhouding en de werkwijze van de Vertrouwenscommissie geregeld. Dit besluit wordt door Provinciale Staten vastgesteld.

Provinciale Staten bepalen ook wie er zitting nemen in de Vertrouwenscommissie.

Het opstellen van een ontwerpbesluit tot het instellen van de Vertrouwenscommissie vergt deskundigheid en vooral tijd.

Naast het formele deel bestaat het werk van de Vertrouwenscommissie voornamelijk uit het voeren van gesprekken met de Minister, maar ook met de kandidaten die voor Commissaris hebben gesolliciteerd. Met name dit laatste vergt een goede afstemming door en binnen de Vertrouwenscommissie.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Zowel ten aanzien van het administratieve deel als het communicatieve deel kunnen we u ondersteunen. Het ontwerpbesluit tot het instellen van de Vertrouwenscommissie kunnen we voor u in concept gereed maken.

Daarnaast kunnen we een training verzorgen waarin we de Vertrouwenscommissie tips en methoden aanreiken hoe de leden een kandidaat goed en adequaat ‘aan de tand’ kunnen voelen. In deze training vragen wij tevens aandacht voor de taakverdeling binnen de commissie, de vragen die gesteld kunnen worden en door wie, aandachtspunten, de interviewvorm etc. Het is van belang dat de Vertrouwenscommissie als één team functioneert en probeert, door observatie en vraagstelling, de kandidaten te doorgronden.

Naast de theoretische tips en aanbevelingen bieden we de Vertrouwenscommissie ook de gelegenheid met ‘oefen-sollicitanten’ in gesprek te gaan. Daaruit komen leerpunten naar voren die ten goede kunnen komen bij de officiële gesprekken met de kandidaten. Het is van belang dat de Vertrouwenscommissie zich niet van de wijs laat brengen door een vlot sprekende of juist een minimaal sprekende kandidaat, maar zelf de regie neemt en houdt. Het herkennen van bepaalde gedragskenmerken en hoe daarmee om te gaan, vormen een onderdeel daarvan.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wij leveren werk op maat.