Profielschets burgemeester

Eén van de eerste acties na het bekend worden van het vertrek van de burgemeester is het opstellen van een profielschets door de gemeenteraad. Meestal nemen de waarnemend voorzitter en de griffier daarin het initiatief. Zij zullen elke gemeenteraadsfractie vragen aan welke eisen de nieuw te benoemen burgemeester moet voldoen.

Iedere fractie wordt gevraagd in het kort aan te geven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn en wat voor type burgemeester op prijs wordt gesteld. Aan de hand van het bestaande collegeprogram, de reacties van de fracties  en eventueel het gevoelen van maatschappelijke organisaties wordt een concept profielschets opgesteld.

De fracties bespreken deze schets met hun fractieleden en geven hun reactie. Aan de hand van de verschillende reacties wordt uiteindelijk een ontwerp profielschets opgesteld en in de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld.

Het opstellen van een profielschets is een leuke maar ook tijdrovende klus. Wij beschikken over voldoende expertise om dit proces te begeleiden en een profielschets op te stellen.

 

Naar pagina ‘Burgemeesterbenoeming’