Masterclass B&W 

 

Leren met en van elkaar   

Als college van burgemeester en wethouders komt er veel op je af. Zowel als college als individuele portefeuillehouder. Collega’s, burgers, ambtenaren, pers en andere overheden vragen je aandacht en verwachten veel van je. Verschillende rollen heb je inmiddels ingevuld en wisselende petten opgezet. En dat allemaal in de eerste honderd dagen. Een prestatie van formaat..!

Wat een leuk beroep heb je gekozen c.q. gekregen. Je wilt dat ook uitstralen?
We helpen je daar graag bij. We zijn collega’s* van jou, die midden in de praktijk staan.
In diverse onderdelen hebben we ons bekwaamd. Zoals:

Onder andere over bovengenoemde onderwerpen bieden we binnen onze ‘masterclass B&W’ leermodules aan. Een mix daarvan + aanvulling daarop is altijd mogelijk. Naast genoemde modules bieden we ook een aantal specialistische modules die ‘los’ staan van de masterclass B&W.

Onze werkwijze   
Voorafgaand aan de masterclass vindt een oriënterend gesprek dat in de eerste plaats is bedoeld om kennis met elkaar te maken. Wie ben je en wie zijn wij en wat kunnen we voor jou betekenen. Het gesprek is vrijblijvend. Als de kennismaking leidt tot verdergaande dienstverlening, vindt met iedere deelnemer een intakegesprek plaats en worden(mede) aan de hand van een quickscan ieders persoonlijke wensen in beeld gebracht. Aan de hand van deze uitkomsten wordt het totaalprogramma opgesteld. We leveren maatwerk, toegespitst op jouw persoonlijke en/of plaatselijke situatie. Theorie en praktijk gaan hand in hand samen. Wij zijn ervaren trainers en delen graag onze kennis en kunde: jij vraagt en wij leveren wat je wenst.

* Ons team bestaat uit  (zittend en/of oud-) wethouders, burgemeesters, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers. Allemaal mensen uit de praktijk. Uw collega’s. Na de intake wordt de juiste man of vrouw voor de masterclass ingezet. Ook dat is maatwerk!

 

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wij leveren werk op maat.