De wethouder als portefeuillehouder

Module Masterclass B&W

De collegevorming is achter de rug en de portefeuilles zijn verdeeld. Het gekozen c.q. toegewezen taakveld is voor de ene (pasgekozen) wethouder bekend, voor de andere niet. Toch wordt in korte tijd veel van de vakwethouder verwacht. Er komen voorstellen van ambtenaren. In het college worden besluiten genomen die om uitvoering vragen. Het bedrijfsleven, de burger en de gemeenteraad verwachten veel van de vakwethouder. Kortom, door de grote diversiteit en afwisseling is het takenpakket van de wethouder interessant en uitdagend.

We kunnen de portefeuillehouder helpen om zo snel mogelijk een weg te vinden in het labyrint van zijn of haar portefeuille(s). Of je nu bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, het sociaal domein, economische zaken, personeel en organisatie, financiën of beheer in je portefeuille hebt… op alle gemeentelijke terreinen maken we je wegwijs!

Als portefeuillehouder krijg je ook te maken met de pers. Die kan je maken of breken. Graag helpen we je om een goede verhouding met de pers op te bouwen (door trucs en tips). Ook zit in ons pakket een vaardigheidstraining: “Hoe bepaal ik de inhoud van het gesprek? Hoe kom ik het beste over bij de pers en bij de burgers? En wie houdt de lead?”.

Als portefeuillehouder maak je ook onderdeel uit van het college, van het collegiaal bestuur. De eigen portefeuille vraagt aandacht maar het kan soms ook geen kwaad om een oordeel te hebben over voorstellen uit andere portefeuilles. Hoe onderscheid je hoofdzaak van bijzaak?

De wethouder als portefeuillehouder vraagt tijd en energie. Timemanagement is daarom erg belangrijk. Hoe verdeel je jouw schaarse tijd? Je fractie, de gemeenteraad, belangengroeperingen vragen ook jouw aandacht. Van belang is om een juiste verdeling en mix te vinden

Beleef veel vreugde uit je portefeuille en doe nieuwe energie op.

Terug naar basispagina Masterclass B&W