De burgemeester (taken en rollen)

Module masterclass B&W

Houd je van afwisseling, spanning en gezelligheid?
Al deze ingrediënten zijn in het burgemeesterschap aanwezig.

Van de gemeentebestuurders is de burgemeester veelal het meest bekend. De burgervader, burgemeester, of hoe je deze bekende gemeentebestuurder ook wilt noemen, vertegenwoordigt de gemeente veel bij bijzondere gebeurtenissen. Hij treedt op verschillende podia op. Dat maakt zijn of haar taak zo afwisselend.

De burgemeester is leider van het bestuurlijk management. Om de vier jaar komt er een nieuwe gemeenteraad, waarvan hij of zij voorzitter is. Ook treedt om de vier jaar een nieuw college van burgemeester en wethouders aan, al dan niet gepaard gaand met een wisselende samenstelling en portefeuilles. In het college is de burgemeester de verbinder, de stimulator en de ondersteuner. Afhankelijk van de gemeente en de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders, bekleedt de burgemeester ook politieke portefeuilles. In ieder geval is de burgemeester wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Al deze rollen maken het burgemeesterschap zeer aantrekkelijk. Het is best mogelijk dat je, als (aanstormend) burgemeester, bepaalde rollen wat verder wilt uitdiepen of u eigen wilt maken. Of dat je als college je wenst te verdiepen in de rollen en taken van de burgemeester. Dat kan! Na je wensen gehoord te hebben wordt in samenspraak een programma op maat daarvoor opgesteld.

 

Naar basispagina masterclass B&W