De ambtelijke organisatie

Module Masterclass B&W

Effectief optrekken met ambtenaren, de mammoettanker, vraagt (be)stuur(ders)kunst

Jouw (door)ontwikkeling als gemeentebestuurder wordt medebepaald door de ambtelijke organisatie. Hoe paradoxaal dit ook mag klinken. De ambtenaren, met aan het hoofd de gemeentesecretaris of directeuren, zijn de constante factor in de gemeentelijke organisatie. De bestuurder is vaak nieuwkomer, voorbijganger. Structuur en cultuur van de ambtelijke organisatie liggen jaren vast. Bedrijfsmatig werken, projectmatig werken en programmatisch werken behoren tot de onderdelen van de mammoettanker, die we de ambtelijke organisatie noemen. Echter verandering van richting  behoort niet tot de taken van de ambtelijke organisatie: het gemeentebestuur bepaald het beleid naar de toekomst.  Daarom: (be)stuur(ders)kunst gevraagd:

  • Hoe bevorder je de dienstverlening?
  • Hoe voorkom je, als bestuurder, bureaucratie?
  • Hoe overbrug je in korte tijd de kennisachterstand?
  • Hoe neem je en houd je het roer in handen?
  • Hoe maak je gebruik van de aanwezige ambtelijke deskundigheid?
  • Hoe kunnen ambtenaren jouw beleid versterken?
  • Hoe kom je het best tot je recht als gemeentebestuurder en als college van burgemeester en wethouders?

Door de ambtelijke organisatie te benutten..!
Leer de ambtenaren politiek te denken, door hen politieke sensitiviteit bij te brengen. Hoe doe je dat? Hoe haal je kracht uit de ambtelijke organisatie en word je zelf in je kracht gezet? Daarover gaan we vanuit onze praktijkervaringen met elkaar in gesprek.