Benoeming burgemeester

De burgemeester vertrekt

Het kan zo maar gebeuren. De burgemeester vertrekt. En dan? Gelukkig voorziet de wet erin dat de gemeente niet stuurloos is of wordt. De locoburgemeester treedt op en de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad treedt in functie. De mogelijkheid bestaat om tijdelijk een waarnemend burgemeester te laten benoemen.

De normale gang van zaken is dat – na het bekend worden van het vertrek – de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester wordt gestart. Een verordening tot instelling van de Vertrouwenscommissie moet door de gemeenteraad worden vastgesteld en een profielschets opgesteld. Vervolgens wordt de vacature bekend gemaakt en vindt een gesprek met de Commissaris van de Koning plaats. De Commissaris neemt goed in zich op wat voor type burgemeester en met welke inhoud het beste bij de gemeente past en gaat een selectie maken uit de sollicitanten. Uiteindelijk komt de Commissaris tot een keuze om een aantal (meestal 6 of 7) kandidaten door te sturen naar de Vertrouwenscommissie. De Commissaris motiveert waarom hij deze personen doorstuurt. De Vertrouwenscommissie kan tijdens het gesprek met de Commissaris kandidaten afwijzen of toevoegen. Uiteindelijk vindt het gesprek met de kandidaten plaats en wordt door de Vertrouwenscommissie, meestal na twee rondes, een keuze gemaakt. De gemeenteraad volgt de voordracht van de Vertrouwenscommissie. In deze raadsvergadering wordt de naam van de voorgedragen kandidaat openbaar. De voordracht gaat via de Commissaris en de minister van binnenlandse zaken naar de koning voor een handtekening en de benoeming is een feit. Het burgemeesterloze tijdperk is ten einde. De geheimhouding van namen van sollicitanten blijft in stand.

Voor elke stap in het proces hebben wij modules ontwikkeld om de gemeenteraad behulpzaam te zijn. We hebben als, burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers, dit proces in de praktijk diverse keren meegemaakt. Daardoor kunnen wij je helpen met het richten op het hoofddoel: welke burgemeester past het beste bij onze gemeente?

Zie ook:

‘Vertrouwenscommissie’

‘Profielschets burgemeester’

 

Naar basispagina masterclass B&W